Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-170-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 23-Mar-2017
Data e skadimit: 02-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq, lagja Bicaj dhe Vol”- punë shtesë
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja puteva u selu Kolic´u, naselje i vol Bicaj "ekstra-rad
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: