Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-015-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 24-Mar-2017
Data e skadimit: 04-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Invertarizimi i çerdhes ne Kodren e Trimave
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Invertarizimi vrtic na brdu mocnika
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: