Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-115-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Mar-2017
Data e skadimit: 04-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Komunes se Prishtines
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: The physical security of the facilities of the Municipality of Prishtina
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje objekata opštine Priština
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: