Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-016-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 31000000-6
Data e publikimit: 31-Mar-2017
Data e skadimit: 20-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me pasisje muzikore per kabinete te muzikes
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: IZDRŽLJIV snabdevanje muzickih instrumenata za ormare
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: