Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-020-1-1-2
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 31-Mar-2017
Data e skadimit: 24-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material administrativ shëndëtsorë
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Administrativni materijal zdravlja snabdevanje
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: