Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-180-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Apr-2017
Data e skadimit: 11-Apr-2017
Titulli i shpalljes: ““Mirëmbajtja e tereneve sportive dhe këndeve te lodrave per femijë në Komunën e Prishtinës”
Nr. 616 16 180 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Održavanje sportskih terena i uglova igracaka za decu u opštini Priština"
Nr. 616 16 180 521 Obavestenje o dodeli ugovora -.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: