Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-022-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 50000000-5
Data e publikimit: 04-Apr-2017
Data e skadimit: 20-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e radio-lidhjeve, repetitorit, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje radio-veze, Repeater, kamera i druge tehnicke opreme
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: