Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-160-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV:
Data e publikimit: 05-Apr-2017
Data e skadimit: 15-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në lagjet e fshatit Mramor
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacije u naselju sela Mramor
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: