Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-011-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 19-Apr-2017
Data e skadimit: 26-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me material didaktik per institucionet parashkollore
B08 Njoftim per dhenje te kontrates.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa didaktickog materijala za predškolsko
B08 Njoftim per dhenje te kontrates (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: