Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-180-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 24-Apr-2017
Data e skadimit: 04-May-2017
Titulli i shpalljes: “Mirembajtja e tereneve sportive dhe këndeve te lodrave per femije ne Komunën e Prishtinës”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: """Održavanje sportskih terena i uglova igracaka za decu u opštini Priština"
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: