Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-020-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 25-Apr-2017
Data e skadimit: 05-May-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material administrativ shëndëtsorë
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Administrativni materijal zdravlja snabdevanje
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: