Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-035-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Apr-2017
Data e skadimit: 10-May-2017
Titulli i shpalljes: “Furnizimim me ujë për aktivitete të ndryshme nga DKA”
Njoftim për Kontratë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Furnizimim voda "
Njoftim per kontrate-serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: