Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-036-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Apr-2017
Data e skadimit: 08-May-2017
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dostava i nastavnici studenata razvijene
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: