Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-012-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-May-2017
Data e skadimit: 12-May-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me aparate fotokopjuese për institucionet arsimore
Njoftim per nenshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sa photocopiers snabdevanje za obrazovne institucije
Njoftim për nënshkrimin e kontratës-serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: