Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-039-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 04-May-2017
Data e skadimit: 12-May-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me topa i shkollave
Njoftim për kontratë- shqip (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka školskih kugle
Njoftim për kontratë- serbisht (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: