Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-040-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 04-May-2017
Data e skadimit: 12-May-2017
Titulli i shpalljes: “Riparimi dhe Furnizimi me inventar për tri zyre në objektin e vjetër të Komunës”
Njoftim për kontratë- shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Inventar Remont i snabdevanje za tri kancelarije u staroj zgradi opštine"
Njoftim për kontratë- serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: