Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-041-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 10-May-2017
Data e skadimit: 19-May-2017
Titulli i shpalljes: Publikimi i shpalljeve në shtypin ditore
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Objavljivanje saopštenja u dnevnim novinama
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: