Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-016-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 11-May-2017
Data e skadimit: 21-May-2017
Titulli i shpalljes: Vendosja e ulësve për fëmi në oborrin e shkollës
Nr. 616 17 016A 147 Vendosja e ulseve per fëmi ne oborrin e shkollës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka stolice za decu u školskom dvorište
Nr. 616 17 016A 147 Popravka stolice za decu u školskom dvorište.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: