Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-016-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 16-May-2017
Data e skadimit: 26-May-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje tjera per realizimin e praktikes profesionale ne serë
Nr 616 17 010A 147 Furnizimi me paisje tjera per realizimin e praktikes profesionale ne Serë- Abdyl Frashëri.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka ostalno sredtsva za realizaciju profesionalno praksu u seru škole
Nr 616 17 010A 147 Nabavka ostalna sredstva za realizaciu profesionalnu praksu u seru Abdyl Frašeri.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: