Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-044-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-May-2017
Data e skadimit: 01-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i krahëve të rrugëve Vllezerit Fazliu, Rugova dhe Vlora
Nr. 616 17 044 525 B08 Njoftim per dhenie te kontrates -Ndërtimi i krahëve të rrugëve Vllezerit Fazliu%2c Rugova dhe Vlora.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puteva krila Vllezerit Fazliu, Rugova i Vlora
Nr. 616 17 044 525 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Izgradnja puteva krila Vllezerit Fazliu%2c Rugova i Vlora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: