Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-055-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-May-2017
Data e skadimit: 05-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Shërbime kontraktuese per nevojat emergjente te inspeksionit
Nr. 616 17 055 236 Shërbime kontraktuese per nevojat emergjente te inspeksionit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ugovaranje usluga za inspekciju hitne potrebe
Nr. 616 17 055 236 Ugovaranje usluga za inspekciju hitne potrebe.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: