Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-022-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-May-2017
Data e skadimit: 05-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kositse bari motorrike
Nr 616 170221A 147 Furnizimi me kositese motorrike te barit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka motornoj kosacicu za travu
Nr 616 17 022A 147 Nabavka motornoj kosu za travu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: