Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-025-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 30-May-2017
Data e skadimit: 09-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Shërbimet ne pergaditjen e binës dhe zerimit per festen e Abetares
Nr. 616 17025A 247 Shërbimi në pergaditjen e binës dhe zerimit per festen e abetarës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluga za pripremu podjuma i zvuk u praznik ABC..
Nr. 616 17 025A 247 Usluga za pripremu binu i pojacanje tona dan azbuke.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: