Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-026-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 05-Jun-2017
Data e skadimit: 15-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Punimet e gardërobës per gardim
Nr. 616 17026A 247 Përgaditja e gardarobes per gradim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Priprema gardarobu za procenu
Nr. 616 17 026A 247 Priprema gardarobu za procenu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: