Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-027-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 05-Jun-2017
Data e skadimit: 15-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Sherbimet ne sigurimin e karrikave dhe Led ekranit me zërim me rastin e gradimit
Nr. 616 170 27A 247 Sherbimet e sigurimit te karrikave me led ekranin dhe zërimin per gradim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluga na osiguranje led ekrana i pojacanje zvuka za procenu djaka
Nr. 616 17 027A 247 Usluga na obesbedjenje led ekran i pojacala zvuka za pocenu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: