Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-029-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 06-Jun-2017
Data e skadimit: 16-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me videoprojektor
Nr. 616 17029A 147 Furnizimi me videoprojektor.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka sa videoprojektorom
Nr. 616 17 029A 147 Nabavka sa videoprojektorom.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: