Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-035-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 07-Jun-2017
Data e skadimit: 12-Jun-2017
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me Ujë për aktivitet të ndryshme nga DKA”
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje fotokopiranje za obrazovne institucije "
Njoftim per dhenjen e kontrates-serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: