Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-016-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jun-2017
Data e skadimit: 19-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Servisim i autoveturave Hynda i30
Nr 616 17 016 147 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje vozila Hinde i30
Nr 616 17 016 147 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: