Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-036-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 09-Jun-2017
Data e skadimit: 19-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ucenici i nastavnici Dostava
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: