Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-069-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jun-2017
Data e skadimit: 23-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje të IT për nevoja të digjitalizimit të Inspekcionit
Njoftim për kontratë- shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizi Moja mama po Nevoj IT-paisj Te Te inspekcionit
Njoftim për kontratë- serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: