Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-014-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Jun-2017
Data e skadimit: 23-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i klimave me elemente përcjellës
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja klima uredaja sa pratec´im elementima
OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: