Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-028-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 14-Jun-2017
Data e skadimit: 24-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Art në hapësira publike
Njoftim per nenshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Umetnost u javnom prostoru
Njoftim për nënshkrimin e kontratës-serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: