Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-033-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 21-Jun-2017
Data e skadimit: 01-Jul-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kositse bari motorrike
Nr. 616 17 33A 147 Furnizimi me kositese bari.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka motornu kosacicu za travu
Nr. 616 17 33A 147 Nabavka motornoj kosu za travu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: