Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-040-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Jun-2017
Data e skadimit: 03-Jul-2017
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe Furnizimi me inventar për tri zyre në objektin e vjetër të Komunës”
B52 Njoftim per nenshkrim te kontrates (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Riparimi i Furnizimi me inventar za tri zira u objektu je vjeter te Komunes "
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: