Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Punëve të Jashtme
Nr. i Prokurimit: MPJ216-19-011-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me perde klasike per Akademinë Diplomatike
011-Njoftim per nenshkrimin e kontrates-shqip Furnizim me perde klasike per Akademinë Diplomatike.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka klasicnih zavesa za Diplomatsku akademiju
011-Njoftim per nenshkrimin e kontrates-SRB-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: