Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Nr. i Prokurimit: ASHNA-19-034-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: “Pastrimi dhe nderrimi i gomave te automjeteve zrtare”.
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Vozila i kolica i mrmljanja i stolari."
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: