Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 90900-19-051-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: “Sherbim për Fotokopjimin e materialeve te ndryshme për BKK-në ”.
051- Sherbim fotokopjimi i materialeve ,.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Usluga fotokopiranja razlicitih materijala za NBK".
051- Sherbim fotokopjimi i materialeve serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: