Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: 90900-19-053-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: “ Furnizimi me orë për pensionist e BKK-së ”.
053 Furnizimi me orë për pensionist.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “ Nabavka sati penzionera NBK ".
053 Furnizimi me orë për pensionist-serb..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: