Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-19-035-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje për pregaditjen e qajit për Qendrat e të Moshuarve
Shqip - Furnizimi me paisje për pregdaditjen e qajit (gjygyma) për qendrat e tëmoshuarve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka opreme za pripremu caja za centre nestajanja
Serbisht - Nabavka opreme za pripremu caja za centre za starije osobe.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: