Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti Publik "Haxhi Zeka" Pejë
Nr. i Prokurimit: UP208-19-047-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me leter per diploma
B52 047 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (2).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Isporuka papira za diplome
B52 047 Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: