Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtinë
Nr. i Prokurimit: SHSHMP-19-051-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me material për uniformat e të të burgosurave
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje i montaza metalni resetki galvanizar
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: