Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Skënderaj
Nr. i Prokurimit: SK643-19-106-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pompë te ujet dhe pjesë percjellse per SHPMPF në Skenderaj
Furnizimi me pompë te ujet dhe pjesë percjellse per SHPMPF në Skenderaj.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka pumpi za vodu i pripadajuc´ih delova za SFMPF u Skenderaju
Nabavka pumpi za vodu i pripadajuc´ih delova za SFMPF u Skenderaju.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: