Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NR Pastrimi - Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PAS-19-071-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Marrja ne sherbim te Ngarkuesit me madhesi 4-4.5m³
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluga punjaca 4-4,5m³
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: