Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Deçan
Nr. i Prokurimit: DE631-19-060-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me mbajtësa të borës për SHFMU “Dëshmorët e Vokshit”-Pobergjë
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 060-2019.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka sa braniocima snega za SHFMU “Dëshmorët e Vokshit”-Pobergjë
Obavestenje o potpisivanju ugovora 060-2019.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: