Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Suharekë
Nr. i Prokurimit: SU624-19-019-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me këpuca për Drejtorinë e inspekcionit
19 B52 Njoftimi per nenshkrim te kontrates minimale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: nabavka cipela za Direkciju za inspekciju
19 B 52 Obaveštenje o minimalnom potpisu ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: