Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KRUK”Hidromorava SH A “Gjilan
Nr. i Prokurimit: KRUK-19-052-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me pjese dhe riparim i Automjetve te renda
Njoftimi per nenshkrim te kontrates-17.06.2019.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje i ripariacija za teska kola
OBaveshtenje -100-1000--17.06.2019.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: