Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Akademia e Shkencave dhe e Arteve
Nr. i Prokurimit: ASHA231-19-028-5-4-7
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: “Demontimi, bartja, montimi, rregullimi në objektin e ASHAK- ut“
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Demontaža, prenos, montaža, podešavanje u objektu KASA
Obavastenje o potpisivanje ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: