Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka”
Nr. i Prokurimit: KZ-19-035-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Shërbime të Binës për ceremoninë e diplomimit në UKZ.
Njoftimi per nenshkrim kontrates Shërbime të Binës për ceremoni të diplomimit.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Bina usluge za ceremoniju diplomiranja UKZ-a.
Obaveshtenje -nenshkrimi i kontrates ,shërbime të binës për ceremoni të diplomimit.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: