Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ës
Nr. i Prokurimit: B.V-19-173-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Dec-2019
Data e skadimit: 12-Dec-2019
Titulli i shpalljes: Furnizim me vaj SAE 30”.
B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës -ST-19-73 147.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Snabdevanj ulje SAE-30“.
B52 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA-ST - 19- 173 147.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: