Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti i Prizrenit
Nr. i Prokurimit: UPP-20-034-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jan-2020
Data e skadimit: 24-Jan-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me material promovues për nevojat e Universitetit
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizim me material promovues për nevojat e Universitetit
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: